Palabras con ITIS

Listas de Palabras con ITIS. Ejemplos de palabras con sufijo ITIS. Palabras que terminan con ITIS.

Pensamos que esta selección de palabras podría usarse para completar las listas de 10 o 20 o 100 palabras requeridas en las tareas escolares de Ortografía o para preparar material didáctico o de evaluación. Completa tu deber utilizando las palabras que necesitas.

adenitis amigdalitis anexitis angitis apendicitis artritis ascitis balanitis blefaritis bronquitis carditis cefalitis celulitis cistitis colitis condritis conjuntivitis dermatitis dermitis difteritis duodenitis encefalitis endocarditis enteritis enterocolitis esplenitis estomatitis faringitis flebitis gastritis gastroenteritis hepatitis laringitis litis meningitis mielitis miocarditis nefritis neumonitis neuritis orquitis osteomielitis otitis pericarditis periostitis peritonitis pleuritis polineuritis poliomielitis prostatitis queratitis raquitis rinitis sinovitis sinusitis timpanitis uretritis vaginitis